Onaylı Çeviriler

Yasalara göre, örneğin mahkeme kararı, ehliyet belgesi, evlilik cüzdanı, doğum belgesi gibi resmi evrak tercümelerinin onaylanmaları zorunludur. acenta translations, yetkili mahkemelerin onayına sahip ve attıkları imza ve mühür ile söz konusu belgenin tercümesinin doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu, ayrıca tercümenin orijinal belge ile aynı olduğunu onaylama hakkına sahip olan yeminli mütercim-tercümanlar ile çalışmaktadır.

Onaylı bir belgenin tercümesi genellikle 3-4 iş günü içerisinde teslim edilir. Gerektiğinde daha hızlı teslimi mümkün olabilir.